3 tygodnie / 3 weeks

Szczenięta skończyły 3 tygodnie. Oczy otwarte, maluchy coraz większe. Z tego miotu, nadal mamy wolną suczkę – zainteresowanych zapraszamy!
Puppies are 3 weeks old. Eyes wide open, babies growing bigger and bigger. From this combination we still have one girl available – feel free to contact…