Anivellen Victoria – Szwecja / Sweden

Dwa kolejne weekendy Anivellen Victoria (Eila) – będąca własnością Elisabeth Macauley (hod. Superkanias) startowała w klasie młodzieży na szwedzkich konkursach. Debiutując w klasie młodzieży (włóczki, woda) uzyskała 8/10 punktów w obydwu konkurencjach. Tydzień później ukończyła obydwie konkurencje z maksymalną ilością punktów 10/10!!

Two weeks in a row Anivellen Victoria (Eila) – owner by Elisabeth Macauley (Superkanias kennel) was entered in a youth class for track and water trials in Sweden. First time on trial she got 8/10 on both and week later she completed both trials with maximum score 10/10!!

Brawo Elisabeth & Eila!