Brava Venator d’Ursus

15/08/2015

Polski

Młodzieżowy Champion Węgier
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Węgier
Zwycięzca Rasy
Zwycięzca Płci Przeciwnej
HD-A
ED 0/0
OCD wolna
Serce – przebadane, zdrowe (doppler z certyfikatem)

Brava Venator d’Ursus – rewelacyjna mieszanka wszechstronnej pracy i doskonałego eksterieru. Rodzicami Bravy, są świetne, wszechstronne Bracco Italiano z linii psów znakomicie pracujących. Rodowód Bravy pełen jest psów o doskonałym eksterierze. W jej rodowodzie znajdziemy psy z tytułami Championa Włoch, Championa Pracy Włoch oraz Zwycięzców Best in Show – jak choćby jej ojca Polcevera’s ERCOLE, który jest również Młodzieżowym Zwycięzcą Europy.

Brava to inteligentna, pełna pasji, samodzielna i odważna suczka, mimo to dość łatwa w prowadzeniu. Jak na wyżła włoskiego przystało, jest również mistrzem suchego pola – ma rewelacyjne chody, górny wiatr oraz stójkę. Nie można jej jednak odmówić pewnego i wyważonego aportu (pióro, drapieżnik, zwierzyna sierściowa) oraz bardzo dobrych predyspozycji do pracy dolnym wiatrem.

Praca w wodzie, nawet w ciężkim szuwarze, również nie stanowi dla niej problemu. Swoje walory użytkowe potwierdziła do tej pory podczas polowań i konkursów na Węgrzech, w Polsce oraz w Czechach.

Brava to niezaprzeczalnie przepiękna przedstawicielka swojej rasy. Rewelacyjna budowa ciała, znakomity, wydajny ruch oraz śliczna, sucza głowa. Powyższe cechy, pomimo młodego wieku oraz sporadycznego pokazywania, pozwoliły jest zostać Młodzieżowym Championem Węgier, Młodzieżowym Zwycięzcą Węgierskiego Klubu, Zwycięzcą Rasy, czy Zwycięzcą Płci Przeciwnej.


 Test cech wrodzonych
Próby pracy polowej

13.11.2016 Képesség vizsga
Cserkeszőlő / Węgry
106/106, lokata pierwsza, dyplom I stopnia
08.04.2017 Próby pracy wyżłów
Ględy / Polska
95/100, dyplom I stopnia
22.04.2017 Zkoušky vloh
Opava / Czechy
217/228, dyplom I stopnia

 Konkursy wielostronne
Pole, woda

21-22.10.2017 Międzynarodowy Konkurs Pracy Wyżłów w klasie wielostronnej
Nałęczów, Polska
242/276, dyplom I stopnia, lokata 7/25
14.10.2017 I Regionalny Konkurs Wyżłów Wielostronnych
i Psów Myśliwskich Małych Ras
ZO PZŁ Chełm, Polska
257/276, dyplom I stopnia, lokata 5/13
23.04.2017 Podzimní zkoušky
Opava / Czechy
263/300, dyplom III stopnia

English

Hungarian Junior Champion
Hungarian Junior Club Winner
Best of Breed
Best of Opposite Sex
HD-A
ED 0/0
OCD free
Heart – tested, normal (doppler with certificate)

Brava Venator d’Ursus – first-class blend of a versatile working dog and excellent appearance. Her parents are versatile Bracco Italiano from strong working lines. Brava’s pedigree is full of high quality show and working dogs. We can find there Italian Show Champions, Italian Working Champions and – not to mention Brava’s father Polcevera’s ERCOLE – European Junior Winner and multiple Best In Show winner.

Brava is an intelligent, full of passion, self-reliant and brave bitch but still very easy to handle. As a great representant of the breed – Brava is a master of the field work – her searching style, great nose and steady pointing are just amazing to watch. But that’s not all – she also has great retriving skills (strong will to search and retrieve, deep, steady hold and yet terder delivery – not only feather game but also hare or fox or badger) and very good tracking abilities.

Water work – even in a hard reed was never a problem for her to find and retrieve lost game. Her great working abilities were confirmed not only during hunting but also on test and trials in Hungary, Poland and Czechia.

Brava is without a doubt great representant of the breed. Strong body, excellent movement full of drive, lovely feminine head. Still very young and not shown a lot she become Hungarian Junior Champion, Junior Club winner, Best of Breed and Best of Opposite Sex.


 Natural Ability Tests 
Talent Exams

13.11.2016 Képesség vizsga
Cserkeszőlő / Hungary
106/106, 1st place, 1st degree diploma
08.04.2017 Hunting Test for Junior Dogs
Ględy / Poland
95/100, 1st degree diploma
22.04.2017 Zkoušky vloh
Opava / Czechia
217/228, 1st degree diploma

 Hunting Test
Field and water

21-22.10.2017 International (CACIT) Field and Water Trial
Nałęczów, Poland
242/276, 1st degree diploma, place 7/25
14.10.2017 Ist Regional Field and Water Trial
ZO PZŁ Chełm, Poland
257/276, 1st degree diploma, place 5/13
23.04.2017 Podzimní zkoušky
Opava / Czechia
263/300, 3rd degree diploma

Ojciec / Father
Multi.Ch EUJW ’14 Club WInner, BIS
Polcevera’s ERCOLE

Polcevera’s NERONE
x
REBECCA
HD-A, ED-0/0

Matka / Mother

BONI
TITANO di Cascina Croce
x
ALBA di Cascina Croce
HD-A, ED-0/0Nowości / News


Bracco Italiano szczenięta puppies 2018

Bracco Italiano polowanie na kaczki

Brava Venator d'Ursus - polowanie na kaczki

Bracco italiano & hungarian vizsla - hunting ducks


Hodowla Bracco Italiano wystawy

Working and hunting vizsla - fox retrieve - training May 2017

Zkoušky vloh ohařů - Brava Venator d'Ursus

Wyżeł węgierski próby pracy

Brava VdU - bracco italiano - stójka do bażanta / pheasant pointing

Specjalne podziękowania dla Orsolyi  (hodowla Venator d’Ursus, Węgry) – za powierzenie mi tej suki, za wystawianie i trenowanie jej w czasie jej węgierskich wakacji. Dzięki!
Very special thanks goes to Orsolya (Venator d’Ursus kennel, Hungary) – for entrusting me with this bitch, showing and training her during her Hungarian holidays. Thank you!