Majowy trening / Training in May

W naszej hodowli kładziemy duży nacisk na użytkowość naszych psów. Zarówno wyżły włoskie jak i wyżły węgierskie są psami pracującymi nie tylko w polu i wodzie, ale również w lesie. Zależy nam, żeby nasze wyzły były prawdziwie wszechstronnymi i przydatnymi myśliwemu psami.

Przygotowując się do konkursu wszechstronnego, trenowaliśmy aport drapieżnika (borsuk, lis), włóczkę lisa, spokój na stanowisku, podchód. Zarówno Brava (bracco italiano) jak i Moher (wyżeł węgierski) poradziły sobie z nowymi zadaniami doskonale.

In our kennel we are making sure our dogs are truly working ones. Both bracco italiano and hungarian vizsla works not only on the field and water but in forrest also. We are really serious about role they have to play to be real versatile hunting dogs.

This time our training was focused on forrest work. Fox and badger retrieve, fox tracking and retrieve, staying calm while tracking game in the woods. Both Brava (bracco italiano) and Moher (hungarian vizsla) did their new job great.

Bracco Italiano – Brava – aport lisa / Bracco Italiano – Brava – fox retrieve

Bracco Italiano – Brava – włóczka lisa / Bracco Italiano – Brava – fox tracking and retrieve

Bracco Italiano – Brava – podchód / Bracco Italiano – Brava – staying calm while tracking game in woods