Kaczki w OHZ Przybyszew / Duck hunting in OHZ Przybyszew

Kolejna inauguracja sezonu na kaczki. Tym razem OHZ Przybyszew. Piękne, duże polowanie. Ponad 70 kaczek na pokocie. Pracowała Brava Venator d’Ursus

Another official duck season opening this time in OHZ Przybyszew. Great, big hunting with over 70 ducks shot. Brava Venator d’Ursus did very good job there.

Brava Venator d'Ursus - polowanie na kaczki
Brava Venator d’Ursus – duck hunting