Memoriał Jitki Hromadove

29-30.07 w Czechach odbywał się dziewiąty już Memoriał Jitki Hromadove. W ciągu dwóch dni 24 uczestników startowało w konkurencjach na polu, wodzie i w lesie. W memoriale startowała również nasza suka wyżła węgierskiego – Nadorpusztai Cukor – prowadzona przez Tomasza Wińskiego. W sobotę, pomimo doskonałych ocen cząstkowych (9 x ocena 4, 3 x ocena 3 i 1 x ocena 2) niestety nie ukończyła konkursu leśnego nie odnajdując lisa na włóczce – była to przedostatnia konkurencja tego dnia – zabrakło sił i szczęścia. W niedzielę ukończyła obydwa konkursy z dyplomami pierwszego stopnia.

July 29th-30th in Czechia was held 9th Jitka Hromadova Memorial. During two days 24 entered dogs compete in field, water and forrest trials. Our hungarian vizlsa bitch was also a participant – handled by Tomasz Wiński. Saturday, despite of excellent notes (9 times note 4, 3 times note 3, one time note 2) she wasn’t lucky enough to finish forrest trial. On second to last task she didn’t found fox on a fox track. Sunday she finished both trials with first degree diploma.