Próby pracy polowej wyżłów / Hunting Test for Junior Pointing dogs

Ględy 10.04.2017

Nadorpusztai Cukor – wyżeł węgierski / hungarian vizsla – 100/100, lok. 1 / 14, dyplom 1 stopnia / 1st degree diploma

Brava Venator d’Ursus – wyżeł włoski / bracco italiano – 95/100, lok 6/14, dyplom 1 stopnia / 1st degree diploma