Szczenięta | Puppies

Rodzice naszych szczeniąt to psy przebadane i zdrowe. Osoby zainteresowane posiadaniem szczenięcia z hodowli Anivellen serdecznie zapraszamy. Bardzo chętnie zaprezentujemy nasze suki zarówno w sytuacji domowej jak i polu. Brava Venator d’Ursus oraz Nadorpusztai Cukor będą w tym roku startować na kilku konkursach w Polsce i za granicą – można je wtedy zobaczyć i na własne oczy ocenić ich pracę. 


Our puppies parents are all health tested dogs. You are more then welcome to contact us if you are interested in having Anivellen puppy. We will be happy to present our bitches both home and on the field. Brava Venator d’Ursus and Nadorpusztai Cukor will start in few hunting trials this year here in Poland and abroad – so there is a possibility to watch their work with your own eyes.

Wyżeł włoski szczenięta 2017
Bracco Italiano 2017 puppies

Wiosną 2018 spodziewamy się miotu po naszej pracującej i polującej suce – Mł. Zw. Klubu Węgier, Mł.Ch Węgier BRAVA Venator d’Ursus oraz brązowym, pracującym i polującym psie Ch AZOR dell’Oltrepo. Więcej informacji tutaj

Spring 2018 we expect a litter from our working, hunting bitch Junior Club Winner, Junior Hungarian Champion Brava Venator d’Ursus and brown also working and hunting dog Ch AZOR dell’Oltrepo. More info here.

Wyżeł węgierski szczenięta 2017
Hungarian Vizsla 2017 puppies

Jesienią / zimą tego roku planujemy wyjątkowy miot wyżłów węgierskich. Obydwoje rodzice to psy pochodzące z ojczyzny rasy. Matką zostanie suka importowana z Węgier – Nadorpusztai Cukor i ojcem węgierski pies – Csipkéskúti Czókmók. Obydwoje rodzice to psy użytkowe, sprawdzone nie tylko na polowaniach ale również na konkursach psów myśliwskich.
Szczenięta z tego miotu dostępne będą tylko i wyłącznie dla osób zdecydowanych na pracę z psem.

Autumn / winter 2017 very special litter of hungarian vizslas is planned. Both parents are originally hungarian dogs. Mother – imported from Hungary to Poland – Nadorpusztai Cukor – and hungarian dog – Csipkéskúti Czókmók. Both parents are working dogs proven not only on hunting but also on working trials.

Puppies from this litter will be available only for people interested in having truly working vizsla