Trening z Orsolyą / Training with Orsolya

Brava VdU – wyżeł włoski – na swoich pracujących węgierskich wakacjach.

Trener – moja niezastąpiona przyjaciółka, wspaniały hodowca bracco italiano, przewodnik i sędzia konkursów psów myśliwskich – Orsolya Nagy-Kovencz (hod. Venator d’Ursus)

Brava VdU – bracco italiano – on her working hungarian holidays.

Trainer – my great friend, amazing bracco italiano breeder, handler and hunting dogs trials judge – Orsolya Nagy-Kovencz (Venator d’Ursus kennel)